Zateplení

Zateplení fasád budov zajišťujeme pomocí kontaktního zateplovacího systému z polystyrénu či minerální vaty.

Zateplovací postupy realizujeme dle certifikovaných systémů ETICS, Terranova, MAMUT THERM, Cemix.

ZELENÁ ÚSPORÁM

V programu zelená úsporám zajišťujeme kompletní poradenský servis s přípravou všech potřebných podkladů potřebných k vyřízení a zúčtování dotace.

  • odborný odhad nákladů jednotlivých opatření
  • výše dotace, nákladů na realizaci opatření ponížených o dotaci
  • průměrné roční úspory energie a návratnosti dané investice na základě vámi uvedených vstupních parametrů
  • tepelně ekonomické analýzy a posudky (energetické dokumenty)

Zpracujeme vám text žádosti o dotaci, vyplníme krycí list technických parametrů a pomůžeme s kompletací potřebných příloh. Zajišťujeme kontrolu, konzultaci a návrh úprav položkového rozpočtu v souladu se Směrnicí Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 Sb. Podáme žádost na krajském pracovišti Fondu KP SFŽP.

Společnost Profimo stavby s.r.o je zaregistrována v SOD - kód dodavatele SOD65 ZELENÁ ÚSPORÁM

Výhody zateplení domu

Mezi hlavní výhody zateplení patří snížení úniků tepelné energie a tedy výdajů za vytápění.

Komplexním zateplením domu se sníží náklady o více než 30% !!

Odstranění šíření spórů plísní, tj. alergenů.

Tyto plísně potřebují pro svůj rozvoj vlhké prostředí. Vodní pára kondenzuje na studeném povrchu stěn v bytech s nedostatečnou tepelnou izolací. Plísním se daří často na místech, kde nedochází k proudění vzduchu a tedy ohřevu stěn (např. místa u okenních rámů, v rozích, za skříněmi, pod podlahou apod.). Zateplení domu pomůže odstranit kondenzaci vodní páry a tím zamezit šíření sporů plísní.

Snížení teploty v domě během horkých letních dnů.

V neposlední řadě dochází ke zlepšení vzhledu panelového domu, což přispívá k celkové pohodě bydlení, působí na zlepšení kvality bydlení a mezilidské vztahy.

Vybrané reference